تبلیغات
عـــــــــــمو نـــــــوروز|AmoONoroOZ - دخالت
 
 


<-BlogDescription->

دخالت
به نظر من در کشوری که بدون داشتن
صلاحیت در اموری که بانها مربوط نیست
وعلم ان را ندارند دخالت کنند باید طبل
بدبختی ان ملت رو کوفت
 آری،باید هر کاری را باهل ان سپرد
زیرا سعادت از آن ملتی خواهد بود که حدود آن
محفوظ شده باشد وهیچکس از حدود علمی خود
تجاوز نکند
دکتر و پیر ، نویسنده سید عبدالکریم هاشمی نژاد::
:: مرتبط با: مــــتــــــــــــــنــــــــــی , سخن بزرگان , دیـــــــــــــگــــــــــــــــــر ,
نویسنده : m o s t a f a
تاریخ : 3 تیر 94