تبلیغات
عـــــــــــمو نـــــــوروز|AmoONoroOZ - به نام خدایی که دل سرای اوست...
 
 


<-BlogDescription->

به نام خدایی که دل سرای اوست...


A73ETUCCAVLB0CSCANQLTK6CALBRBPICALECMQ9CAS0AHUHCAYWG0HECA8P2MAHCAJ9XA6NCAZUOJ9TCA4LAOEWCAJ3VVG9CAYPHW47CALHUY0RCABBHCP9CAW78NYHCA0XTBBOCAH2O8RQCASG9QGNCARTE3KD

این دل، سرای توست، نه بیگانه

در راه دل نشســـته و در بــانــم

حاشـا که جز تــو ره به دلــم یابد

جانم فــدایت، ای همه جـــانانماز بزرگی پرسیدند چگونه به این مقامات رسیدی؟

جواب داد : سالها دروازه بان قلبم بودم تا غیر خدا وارد نشود.


soccer goal


خواهی نخوری ز تیم ابلیس، شكست

باید به دفاع از دل و دیده نشست

چون شوت شود به سوی دل، توپ گناه

دروازه دل به روی آن باید بست...
::
:: مرتبط با: سبك زندگی ,
نویسنده : باران
تاریخ : 17 فروردین 92